744-mr6-2023 “Про передачу на баланс фактичних витрат та встановлення статутного капіталу комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

_____________2023 року м. Борислав
№ ___________

Про передачу на баланс фактичних витрат та встановлення статутного капіталу комунального підприємства «Бориславтеплоенерго»

Відповідно до статей 25, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 4 статті 57, статей 78, 136 Господарського кодексу України, підпункту 197.1.16. статті 197 Податкового кодексу України, рішення постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від ________________ №__________, беручи до уваги лист начальника управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від 19 вересня 2023 року № 01-10/171, міська рада
ВИРІШИЛА:

1.Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (Роману Корпану);
1.1. передати на збільшення статутного капіталу комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» (ідентифікаційний код 13809128) вартість фактичних витрат по об’єкту будівництва згідно з додатком,
1.2. забезпечити виконання заходів пов’язаних з передачею вартості фактичних витрат по об’єкту будівництва комунальному підприємству «Вододар».
2. 3більшити статутний капітал комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» на суму 698 080,14 грн. (шістсот дев’яносто вісім тисяч вісімдесят гривень 14 коп.)
3.Встановити статутний капітал комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» Бориславської міської ради у розмірі 23526 308,11 грн. (двадцять три мільйони пятсот двадцятьшість тисяч триста вісім грн. 11 коп.), з яких 16 346 605,00 грн. складають грошові кошти, а 7 179 703,11 грн. складає майно.
4. Затвердити Статут комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» у новій редакції, що додається.
5. Комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» Бориславської міської ради (Богдану Дубасу) провести реєстрацію змін до Статуту.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Ігор Тарновецький).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments