779-mr5-2023 “Про поновлення договорів оренди землі “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
____________ 2023 року Борислав №______

Про поновлення договорів оренди землі
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 124, 1261 Земельного кодексу України, статей 8, 322, 33 Закону України “Про оренду землі”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяви Ганни Мінько, Галини Капустинської про поновлення договору оренди землі, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від _____________ 2023 року №_______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Укласти на новий термін Мінько Ганні Дмитрівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, договір оренди землі від 04 травня 2018 року №б/н на земельну ділянку площею 0,0594 га на вул.Гоголя у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:21:054:0109) для ведення городництва (Код КВЦПЗ 01.07) терміном на ____ років (землі сільськогосподарського призначення).

2. Укласти на новий термін Капустинській Галині Іванівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, договір оренди землі від 04 травня 2018 року №б/н на земельну ділянку площею 0,0297 га на вул.Гоголя у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:21:054:0108) для ведення городництва (Код КВЦПЗ 01.07) терміном на ____ років (землі сільськогосподарського призначення).

3. Зобов’язати Ганну Мінько та Галину Капустинську укласти додаткові угоди до договорів оренди землі та провести реєстрацію поновлення права оренди на земельні ділянки.

3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments