822-mr5-2023 “Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул.Дрогобицькій у м.Бориславі Львівської області “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2023 року Борислав №______

Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
на вул.Дрогобицькій у м.Бориславі Львівської області

Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 36, 123, частини 2 статті 134 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Максима Данилківа про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від _______________ 2023 року №________, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дозволити Данилківу Максиму Васильовичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області, розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для подальшого надання в оренду, орієнтовною площею 0,1200 га на вул.Дрогобицькій у м.Бориславі Львівської області для ведення городництва (КВЦПЗ 01.07), за рахунок земель запасу (землі сільськогосподарського призначення).

2. Максиму Данилківу виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно з вимогами чинного законодавства та подати його на затвердження до міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments