910-mr6-2024 “Про внесення доповнення до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Бориславської міської ради на 2024 рік”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
____________2024 року м.Борислав №____

Про внесення доповнення до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Бориславської міської ради на 2024 рік

Відповідно до статті 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, розглянувши доповідну записку в.о.начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Курик Ірини від 27.05.2024 року, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від _____2024 року №___, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Доповнити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Бориславської міської ради на 2024 рік, затверджений рішенням міської ради від 05.12.2023 року №1583 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Бориславської міської ради на 2024 рік» пунктом 5 такого змісту :

Вид і назва проєкту Мета прийняття Термін підготовки проєкту Орган ( підрозділ), відповідальний за розроблення проєкту
5.Рішення міської ради «Про затвердження Порядку списання майна комунальної власності Бориславської міської територіальної громади» Забезпечення ефективного використання та збереження майна, здійснення належного контролю та встановлення єдиних вимог до порядку
списання та відчуження майна комунальної власності Бориславської міської
територіальної громади 2-4 квартали 2024 року Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури

2. В.о.начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Курик Ірині оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Ігоря Яворського та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments